2022 m. konkurso eiti dėstytojo pareigas etapai

1 etapas. Pretendentų į dėstytojų pareigas vieši pranešimai Ekonomikos fakultete

Katedra Data Valanda Pastabos
Draudimo katedra 2022-05-30 14.30 Posėdis vyks kontaktiniu būdu. Ekonomikos fakultete 420 a. (Studentų g. 39A, Vilnius)

Pastaba. Pretendentas į dėstytojo pareigas katedros seminare turi perskaityti viešą, ne ilgesnį kaip 10 minučių trukmės, pranešimą apie savo mokslinės, akademinės, praktinės veiklos rezultatus.

2 etapas. Ekonomikos fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos posėdis

Data Valanda Pastabos
2022-06-08 13.00 Posėdis vyks kontaktiniu būdu. Ekonomikos fakultete 420 a. (Studentų g. 39A, Vilnius)

Pastaba. Pretendentų į dėstytojo pareigas dalyvavimas posėdyje privalomas.

Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos pirmininkė

Aušra Liučvaitienė