Mokslas nebuvo ir niekuomet nebus užbaigta knyga.
Kiekvienas svarbus laimėjimas iškelia naujų klausimų,
o visokia raida ilgainiui susiduria su naujais,
kaskart didesniais sunkumais.
A. Einšteinas.

2016 m. balandžio 6 d. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete įvyko trečioji tarptautinė studentų mokslinė-praktinė konferencija „Ekonomika. Verslas. Vadyba – 2016”. Konferencijos dalyviai, ruošdami pranešimus, ugdo viešojo kalbėjimo kompetencijas, gilina žinias ekonomikos bei vadybos mokslo srityse. Studentai susipažįsta su inovatyvaus verslo kūrimo galimybėmis, vadybos bei verslininkystės kultūros puoselėjimu.
Visus susirinkusius pasveikino Ekonomikos fakulteto Studentų atstovybės pirmininkė Indrė Šareikaitė, kuri palinkėjo Lietuvos ir užsienio studentams pasidalinti sukaupta patirtimi ir idėjomis. Sveikinimo kalboje buvo paminėta, jog Lietuvoje jaučiamas trūkumas mažų inovatyvių įmonių, kurios pastaraisiais dešimtmečiais įrodė, jog gali būti labai svarbios pasaulio ekonomikos augimui ir pažangai.
Džiaugiamės, kad konferencijoje dalyvavo rekordinis studentų skaičius, net 84 iš Lietuvos (Kauno technikos kolegijos, Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos, Kauno kolegijos, Utenos kolegijos, Vilniaus kolegijos) ir užsienio aukštųjų mokyklų (The Angelus Silesius University of Applied Sciences in Wałbrzych, Lenkija; Ilia State University, Gruzija; Fontys University of Applied Sciences, Eindhoven, Olandija; Rēzekne Academy of Technologies, Latvija; University of Almeria, Ispanija; Universidade Portucalense Infante D. Henrique, Portugalija; Alexander Dubček University of Trenčin, Slovakija). Norime pasidžiaugti, kad studentų konferencijoje dalyvavo Vilniaus „Versmės“ katalikiškos gimnazijos moksleivės, Ekonomikos fakulteto Jaunojo ekonomisto klubo narės, kurios parengė puikų pranešimą apie moksleivių įsidarbinimo galimybes. Pranešimus konferencijos dalyviai pristatė lietuvių arba anglų kalbomis, iš viso buvo parengti 66 moksliniai straipsniai ir pristatyti 26 pranešimai. Platus skaitomų pranešimų temų spektras konferencijos dalyviams leido pasisemti žinių, pritaikomų studijų procese.
Ekonomikos katedros lektorė, organizacinio komiteto narė, Romantė Bučienė pažymėjo, kad nuolat auga dalyvių, norinčių gilinti žinias akademinėje bei mokslinėje plotmėje, skaičius. Rengdami straipsnius ir pristatydami juos konferencijoje studentai ugdo savo kūrybiškumo, verslumo ir bendravimo kompetencijas.
Norime padėkoti mokslinei ekspertų komisijai, kuri recenzavo straipsnius bei tariame nuoširdų ačiū, studentus konsultavusiems moksliniams vadovams. Nuoširdžiai dėkojame Studentų mokslinės draugijos nariams, kurie prisidėjo prie konferencijos organizavimo. Esame dėkingi visiems konferencijos dalyviams už ypač aktyvų dalyvavimą ir tikimės, kad ugdomas kompetencijas galėsite pritaikyti kylant karjeros laiptais!

Santa Mirauskienė, Ekonomikos fakulteto vadybininkė