Siekiant įvairiose ekonomikos srityse sukauptos patirties bei atliktų mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos, Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2017 m. balandžio 26 d. organizuota IV-oji tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „Ekonomikos vystymasis: procesai ir tendencijos‘2017“.
Konferencijos tikslas – pasidalinti gerąja dalykine bei praktine patirtimi, atsižvelgiant į globalios ekonomikos vystymosi aktualijas, numatyti galimas šalies ūkio plėtros tendencijas bei poveikio mastą, skatinant tarptautiškumą bendradarbiaujant aukštojo mokslo ir verslo institucijoms.
Šių metų konferencijos rengėjai: Draudimo ir Bankininkystės katedros. Partnerė – Nacionalinė draudimo brokerių įmonių asociacija. Konferencijoje dalyvavo 70 dalyvių, iš kurių 12 – iš užsienio šalių.
Sveikinimo žodį tarė ir konferencijos įžanginį pranešimą skaitė Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto dekanė Asta Pikelienė. Plenariniame posėdyje pranešimus skaitė Vytautas Žukauskas, Lietuvos laisvosios rinkos instituto viceprezidentas, dr. Andrea Ragozino, Anglo Lombarda Insurance Brokers (Italija) vyresnysis brokeris, akcininkas, dr. Tadas Gudaitis, AB „Swedbank“ investicijų valdymo vadovas, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) projekto H2020 NCP Energy and EURATOM specialistė Sonata Juciutė, Opolės technologijos universiteto (Lenkija) atstovės Brygida Klemens, Małgorzata Adamska, PhD Aneta Kucińska-Landwójtowicz, PhD Marzena Szewczuk-Stępień bei Rzeszow technologijos universiteto (Lenkija) atstovė Aldona Migała-Warchoł.
Konferencijai 23 straipsnius parengė Lietuvos ir užsienio mokslo institucijų ir verslo atstovai, dėstytojai iš: Lenkijos (Krokuvos ekonomikos universiteto, Krokuvos kūno kultūros universiteto, Ržešovo technologijų universiteto, Opolės technikos universiteto bei Vakarų Pomeranės technologijos universiteto), Ukrainos (Bankininkystės universiteto Lvove bei Kijevo verslo ir teisės kooperacijos instituto) ir Lietuvos (Vilniaus kolegijos bei Vilniaus universiteto), UAB „Lipnios etiketės“ atstovai.
Konferencijos dalyviai pranešimuose pateikė verslo plėtros, ryšių su klientais problemų sprendimo galimybes, darnios plėtros tendencijas, efektyvaus išteklių naudojimo perspektyvas, verslumo skatinimo, inovacijų projektavimo aktualijas, politinių ir kultūrinių skirtumų poveikį ekonominiams procesams. Nagrinėtos pokyčių darbo rinkoje problemos. Dėmesys skirtas vidutinio darbo užmokesčio analizei, naudojant ekonometrinį modelį, kūrybiškumo, inovacijų ir verslumo skatinimo problematikai.
Apžvelgtos verslo plėtros Lietuvoje grėsmės ir galimybės, svarbiausiomis probleminėmis sritimis įvardinta nepakankama smulkiųjų investuotojų ir nuosavybės teisių apsauga, nemokumas, darbo santykių reglamentavimo nelakstumas, talentingų specialistų stygius, nepalanki geopolitinė situacija. Pateiktos verslo aplinkos gerinimo priemonės, nukreiptos į platesnį išteklių ir infrastruktūros prieinamumą ir įvairovę, kūrybinių industrijų plėtros skatinimą šalyje, jaunimo įtraukimo į verslą, palankesnį įėjimo į rinką ir lankstesnį darbo sąlygų reglamentavimą.
Analizuoti įmonių veiklos galimybių ekonominio nestabilumo sąlygomis bei finansinių galimybių panaudojimo, atskirų finansinių rodiklių vertinimo aspektai.
Kalbėta inovacijų poveikio konkurencinei aplinkai klausimais, pateikta labai mažų įmonių finansinės būklės analizės metodika bei pagrindiniai rodikliai, supažindinta su biudžeto formavimo aspektais, tradicinio ir inovatyvaus biudžeto privalumais, trūkumais, sudarymo galimybėmis, pasidalinta patirtimi formuojant strateginę apskaitos metodikos paradigmą, analizuotos bankininkystės sektoriaus plėtros problemos ir tendencijos. Ypač jautri šio veiklos sektoriaus problema – komercinės paslapties (banko paslapties) teisinis reglamentavimas.
Konferencijoje pateikti teoriniai ir empiriniai tyrimų rezultatai bei konstruktyvios diskusijos svarbios ne tik vertinant informacijos naujumą, bet ir kaip priemonė ekonomiškai pagrįsti plėtros strategijas, paremtas orientacija į inovacijas ir technologijų pažangą, elektroninio verslo galimybių taikymą bei į siekius plėtoti tarptautinius ryšius.
Konferencijos medžiagą galima rasti: https://ekf.viko.lt/media/uploads/sites/7/2015/06/RINKINYS_2017_04_25.pdf.
Dėkojame konferencijos organizatoriams, mokslo komitetui ir rėmėjams: „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialui ir AB DNB bankui.