Istorija (ištakos)

  • 1945 m. Kaune, prie LTSR Finansų ministerijos, įkurtas Finansų technikumas (TSRS Liaudies Komisarų Tarybos 1945-09-10 potvarkis Nr. 13452 p. ir Aukštosios mokyklos reikalų Sąjunginio komiteto prie TSRS LKT 1945-09-17 įsakymas Nr. 643-T „Dėl finansų technikumo organizavimo Kaune“).
  • 1949 m. pervardintas į Finansų ir kredito technikumą.
  • 1957 m. gruodžio 6 d. Finansų ir kredito technikumas perkeliamas į naujus rūmus Vilniuje, Naugarduko g. 5.
  • 1991 m. rugsėjo 1 d. Finansų ir kredito technikumas reorganizuotas į Vilniaus aukštesniąją ekonomikos mokyklą (LR Vyriausybės 1991-03-12 potvarkis Nr. 125 p.).
  • 2000 m. rugsėjo 1 d. Aukštesnioji ekonomikos mokykla reorganizuota į Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultetą (LR Vyriausybės 2000-08-30 nutarimas Nr. 1000).