2018 m. balandžio 11 d. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete vyko tradiciniu tapęs renginys: tarptautinė studentų mokslinė-praktinė konferencija „Ekonomika. Verslas. Vadyba‘ 2018”. Nuoširdžiai dėkojame pagrindiniam konferencijos rėmėjui „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialui už konferencijos dalyviams skirtas rašymo priemones. Džiaugiamės, kad konferencijoje dalyvavo fakulteto socialinis partneris „Citadele“ bankas, AB, o taip pat studentų organizacija AIESEC! Studentų konferencijos tikslas – gaivinti ir stiprinti istorinę bei pilietinę savimonę, skatinti žiniomis, mokslu bei inovacijomis grįsto verslo kūrimą, puoselėti vadybos bei verslininkystės kultūrą, gilinti ekonomikos, verslo ir vadybos žinias, ugdyti studentų iniciatyvumą, kūrybiškumą bei verslumą. Penktus (jubiliejinius) metus Ekonomikos fakulteto Studentų mokslinės draugijos organizuojama konferencija yra tapusi tarptautine, susilaukė nepaprastai didžiulio studentų susidomėjimo. Šiemet ji skirta ir Lietuvos valstybės šimtmečiui.
Įžanginį pranešimą pristatė „FINTECH HUB LT“ asociacijos valdybos pirmininkė ir UAB „deVere E-Money“ atitikties vadovė Sigutė Kuncevičiūtė. Svarbiausios konferencijoje skaitomų pranešimų temos buvo: besikeičianti verslo aplinka, dalijimosi ekonomika, bendravimo, komunikacijos, nuosavo verslo kūrimo problemos, jaunimo užimtumo lygio didinimo ir nedarbo lygio mažinimo politika, integracijos į darbo rinką problemos, laivų įgulų lyderystės problemos, vadybos mokslo iššūkiai ir inovacijos, jaunimo nedarbo bei užimtumo lygio problemos, Lietuvos ir užsienio šalių ūkio tendencijos, Lietuvos ūkio subjektų ir draudimo įmonių, kredito institucijų veiklos problemos, studentų verslumo ir kūrybiškumo ugdymas ir skatinimas, biotechnologijos problemos, mokesčių bei darbo ir civilinės saugos problematika. 77 Lietuvos ir užsienio studentų straipsniai (rekordinis pateiktų straipsnių skaičius) yra konferencijos medžiagoje (ISBN 978-609-436-052-7; nuoroda: https://www.viko.lt/media/uploads/sites/3/2018/04/Proceedings_Economics_Business_Management_2018_pat..pdf), o apie 40 pranešimų buvo perskaityti konferencijos metu. Džiaugiamės tokia dalyvių gausa. Kartu su studentais konferencijoje dalyvavo ir pristatė savo pranešimą moksleiviai iš Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazijos, Vilniaus kolegijos Jaunojo ekonomisto klubo nariai. Kartu su Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos, Ekonomikos fakultetų studentais konferencijai straipsnius parengė Vilniaus universiteto Kauno fakulteto, Utenos ir Kauno kolegijų, Kauno technikos kolegijos bei Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos studentai ir studentai iš užsienio šalių: Turkijos (Bursos), Baltarusijos (Minsko, Pinsko, Horkų, Gardino), Rusijos (Maskvos, Kaliningrado), Ukrainos (Kijevo, Mariupolio, Čerkasų, Ternopilio, Sumų, Kremenčuko), Latvijos (Rygos) ir Lenkijos (Bydgoščiaus, Pševorsko) universitetų studentai, o taip pat Portugalijoje pagal Erasmus+ mainų programą studijuojantys fakulteto studentai. Fakultete, organizuotoje studentų tarptautinėje savaitėje, skirtoje verslui, bankininkystei ir finansams, dalyvavę studentai iš Baltarusijos, Pinsko Polesės valstybinio universiteto konferencijai parengė keturis straipsnius, iš kurių du buvo perskaityti konferencijos metu.
Nuoširdžiai dėkojame tarptautinės studentų mokslinės-praktinės konferencijos pagrindiniams organizatoriams Ekonomikos katedrai ir Ekonomikos fakulteto Studentų mokslinei draugijai, Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto Studentų atstovybei, mokslinei ekspertų komisijai, kuri recenzavo straipsnius, dėstytojams, konsultavusiems studentus. Tariame ačiū lektoriui Ramučiui Buckiūnui už saldžias dovanas.
Dėkojame visiems konferencijos dalyviams už aktyvų dalyvavimą ir linkime didžiausios sėkmės!