Gerbiami Vilniaus kolegijos darbuotojai,

2024 m. sausio 21 d. baigsis dabartinės Vilniaus kolegijos Darbo tarybos – nepriklausomo kolegialaus Vilniaus kolegijos darbuotojų atstovaujamojo organo – kadencija.

Todėl kviečiame Jus 2023 m. gruodžio 12–13 dienomis dalyvauti naujos Vilniaus kolegijos Darbo tarybos rinkimuose.

Rinkimuose dalyvauti gali visi bent trijų nepertraukiamų mėnesių darbo santykius su darbdaviu turintys Kolegijos darbuotojai, išskyrus patį darbdavį ir pagal įstatymus, įgaliojimus ar steigimo dokumentus jam atstovaujančius asmenis.

Darbdavio suteiktus elektroninio pašto adresus turintys Kolegijos darbuotojai gruodžio 12 d. 7.30 val. gaus elektroninius laiškus su aktyvia nuoroda į balsavimo biuletenį, kuriame iš 26-ių kandidatų turės pažymėti 11 asmenų, kuriuos siūlys išrinkti naujos Vilniaus kolegijos Darbo tarybos nariais ateinančių 3-jų metų kadencijai.

Balsavimas yra slaptas. Anonimiškumas garantuojamas.

Tarnybinio elektroninio pašto neturinčius Kolegijos darbuotojus prašome rinkimų dienomis nurodytu laiku atvykti į padalinius, kuriuose dirbate, ir išreikšti savo pasirinkimą ranka užpildydami Jums įteiktus rinkimų biuletenius.

Balsuoti galima nuo 2023 m. gruodžio 12 d. 7.30 val. iki gruodžio 13 d. 16.00 val.

KANDIDATŲ Į VILNIAUS KOLEGIJOS DARBO TARYBĄ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Kandidato vardas, pavardė Padalinys Pareigos
1 Marius Brazdauskas VVF Lektorius
2 Rima Burneikaitė SPF Lektorė
3 Rasa Burneikienė ATF Raštinės vedėja
4 Irena Čerčikienė ATF Lektorė
5 Asta Danilevičiūtė EIF Lektorė
6 Dainora Gedvilaitė EKF Docentė
7 Inga Grinevičienė EKF Studijų skyriaus specialistė
8 Marius Ignatonis CA SIMULITH centro verslo konsultantas
9 Sigita Kasiliauskienė MTF Lektorė
10 Tomas Kasperavičius EIF Elektronikos laboratorijų vedėjas, asistentas
11 Gabrielė Kizytė PDF Raštinės vedėja, lektorė
12 Alma Kniežienė MTF Studijų organizavimo skyriaus vedėja, lektorė
13 Jolanta Mačėnienė EIF Lektorė
14 Aušrelė Masandukaitė EKF Lektorė
15 Vaidotas Matutis EIF Lektorius
16 Rasa Miakinkovienė ATF Studijų skyriaus vedėja
17 Dalė Neverbickaitė EIF Studijų skyriaus vedėja
18 Andrius Noreika CA Studijų tarnybos Akademinės informacijos administratorius
19 Aušra Radzevičienė EIF Ūkio tarnybos vadovė
20 Dainius Savulionis EIF Lektorius
21 Alina Stakėnienė EIF Studijų skyriaus specialistė
22 Rūta Valentukevičiūtė VVF Dokumentų valdymo specialistė, lektorė
23 Jolita Vasaitienė EIF Lektorė
24 Regina Venckienė CA Studijų kokybės skyriaus vedėja
25 Laura Žarskienė EKF Lektorė
26 Diana Žėkienė SPF Lektorė

Nuoširdžiai dėkojame Jums už aktyvų dalyvavimą rinkimuose! 

Vilniaus kolegijos Darbo tarybos

rinkimų komisija