Ištęstinių studijų studentams

Kontaktai:
Studentų g. 39A, LT-08106, Vilnius
tel. + 370 629 00 497
Ieškokite mūsų Facebook’e

Studijų skyriaus specialistė
Inga Grinevičienė
tel. + 370 629 00 497
el. paštas i.grineviciene@ekf.viko.lt
kab. Nr. 515

Ištęstinių studijų organizavimo tvarka
Ištęstinių studijų trukmė 4 metai, apimtis – 180 kreditų, vienų mokslo metų studijų apimtis – 45 kreditai.
Ištęstinės studijos organizuojamos sesijomis: rudens semestre – rudens ir žiemos sesijos, pavasario semestre – pavasario sesija. Šią studijų formą renkasi tie stojantieji, kurie dirba arba planuoja dirbti ar dėl kitų priežasčių nori studijuoti mažesniu intensyvumu. Kiekvienai sesijai yra lanksčiai sudaromas tvarkaraštis, derinant su studentų poreikiais, pvz., dalis tarpinių atsiskaitymų, egzaminų ir projektų yra laikoma savaitgaliais (penktadieniais ir šeštadieniais, t. y. pasibaigus sesijai). Pagal sudarytą tvarkaraštį studentai klauso paskaitų, dalyvauja praktikumuose, seminaruose, rengia ir gina projektus, laiko egzaminus. Studijų medžiaga talpinama nuotolinio mokymo Moodle aplinkoje, kurią studentai gali studijuoti savarankiškai.
Studentų patogumui organizuojama:
• konsultacijos nuotolinio mokymo Moodle aplinkoje;
• individualios konsultacijos tarp sesijų;
• konsultacijos elektroniniu paštu;
• bendravimas vaizdo konferencijų sistema „Vidyo“

Ekonomikos fakultete organizuojami mokymai pagal neformalaus mokymo programas, švietimo kursai ir seminarai.
Siūlomų seminarų ir kursų sąrašą galite rasti skyrelyje Organizuojami kursai ir seminarai arba nuspaudę šią nuorodą http://ekf.viko.lt/visuomenei/kvalifikacijos-tobulinimas-ir-neformalus-mokymas/kursai-mokymai-seminarai/

Detalesnė informacija teikiama Studijų skyriuje 515 kab.