Mokymo materialinė bazė

Fakulteto studentams užtikrintos geros studijų sąlygos: moderni studijų bazė, didelės srautinės auditorijos, jaukios, šiuolaikiškai įrengtos auditorijos, jose stacionarūs multimedia projektoriai, prieiga prie interneto ir intraneto, nuolat modernizuojamas kompiuterių tinklas (7 kompiuterinės auditorijos), atnaujinama techninė ir programinė įranga. Fakultete veikia bevielis EDUROAM ryšys, kuris apima apie 95 proc. patalpų.
Sukaupta turtinga biblioteka. Studentai gali naudotis kolegijos bibliotekos fondais, kuriuose sukaupta apie 243 000 dokumentų (iš jų EKF – virš 20300). Be tradicinių knygų, kolegijos studentai turi galimybę naudotis ir elektroninėmis knygomis. Biblioteka prenumeruoja e-knygų kolekciją anglų kalba eBooks on EBSCOhost, 6 duomenų bazes: EBSCO Publishing, Emerald Management eJournals Collection, Taylor & Francis, Oxford Reference Online, Grove Art ir Grove Music. Vilniaus kolegija prenumeruoja statistinę Euromonitor International leidyklos Passport GMID duomenų bazę.
Taip pat prenumeruojamos lietuviškos elektroninės knygos, išleistos Lietuvos universitetų: VGTU, VDU ir KTU.
Fakultete prenumeruojami ir paramos būdu gaunami 43 pavadinimų (50 vnt.) žurnalai ir laikraščiai, periodiniai leidiniai, e-žinynai, e-žodynai, sąvadai. 8 žurnalai ir laikraščiai prenumeruojami anglų kalba.
Skaityklos darbo vietos kompiuterizuotos.
Visi pageidaujantys studentai apgyvendinami bendrabutyje. Kolegijos bendrabučiai renovuoti, juose įrengtos interneto prieigos.