Karjeros galimybės

Kasmet fakultete organizuojama „Karjeros diena“, kurios metu studentai turi galimybę betarpiškai bendrauti su įmonių atstovais, tartis dėl darbo ar praktikos atlikimo vietų.
Galima kreiptis į kolegijos Karjeros centrą pagalbos ieškant darbo vietos. Gauti konsultacinę ir informacinę pagalbą karjeros planavimo, CV parengimo klausimais.
Kolegijos absolventai yra paklausūs darbo rinkoje. Darbdaviai vertina fakulteto studentų praktinius įgūdžius, sugebėjimą derinti praktiką ir teoriją. Dar besimokydami studentai sulaukia darbdavių pasiūlymų dirbti. Apie 45-60 proc. nuolatinių studijų studentų baigiamajame kurse jau turi darbo vietas. Baigę studijas ir įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, apie 94-98 proc. absolventų sėkmingai įsidarbina, randa darbą pagal įgytą profesiją ir turi galimybę siekti karjeros. Nerasime šalyje miesto ar rajono, kuriame nesidarbuotų mūsų absolventai. Ekonomikos fakulteto studentais tapo ištisos dinastijos: čia mokėsi tėvai, mokosi ir jų vaikai. Nemaža dalis absolventų tęsia studijas universitetuose.