Apie studijas

Rinkis perspektyvias aukštojo mokslo studijas ir įgyk patrauklią specialybę !

Fakultete vykdomos aukštosios koleginės socialinių mokslų studijų srities finansų, apskaitos bei ekonomikos studijų krypčių studijos, mokslo taikomoji bei konsultacinė veikla.
Fakulteto vykdomos studijų programos populiarios tarp stojančiųjų. Kolegines studijas Ekonomikos fakultete abiturientai renkasi iš visų Lietuvos regionų, daugiausia – iš Vilniaus apskrities.
Fakultete studijuoja apie 1135 studentai, iš jų nuolatine studijų forma – 687.

Fakultetui priskirtos ir veikia 5 katedros, kurioms vadovauja katedrų vedėjai ir dirba dėstytojai (docentai, lektoriai ir asistentai). Katedros yra atsakingos už atitinkamos pakraipos studijas, studijų programų kokybę, dėstytojų kvalifikacijos lygį ir studentų profesinių kompetencijų ugdymą bei taikomąją mokslinę ir konsultacinę veiklą. Fakultete veikia:

 • Ekonomikos katedra,
 • Buhalterinės apskaitos katedra,
 • Bankininkystės katedra,
 • Finansų katedra,
 • Draudimo katedra.

Fakultete yra 3 studijų skyriai:

 • Nuolatinių studijų,
 • Ištęstinių studijų
 • Studijų organizavimo.

 Ekonomikos fakultetas siūlo studijuoti:

 • nuolatine,
 • ištęstine studijų formomis.

Pasirinkus ištęstines studijas, visas studijų programas, galima studijuoti ir nuotoliniu būdu. Nuotolinės studijos leidžia derinti studijas ir darbą. Daugiausiai studijuojama savarankiškai virtualioje mokymosi aplinkoje „Moodle“, dėstytojai konsultuoja e-mokymosi priemonėmis. Atsiskaitymai vyksta fakultete.

Studijų trukmė – 3 metai nuolatinėse ir 4 metai ištęstinėse studijose.
Siūlomos 5 studijų programos:

 • Ekonomikos studijų krypties:
  Verslo ekonomika (lietuvių ir anglų k.),
 • Finansų studijų krypties:
  Finansai,
  Investicijos ir draudimas,
  Bankininkystė (lietuvių ir anglų k.),
 • Apskaitos studijų krypties:
  Buhalterinė apskaita.
  Visos studijų programos įvertintos užsienio ekspertų.

Dvi studijų programas (Bankininkystė; Verslo ekonomika) fakultetas siūlo studijuoti ir anglų kalba. Nereikia studentams išvažiuoti į užsienį, jie gali čia studijuoti anglų kalba kartu su studentais iš kitų užsienio šalių.

Studijų anglų kalba privalumai:

 • Studijų metu suformuojami puikūs anglų kalbos mokėjimo įgūdžiai.
 • Studijuojama tarptautinėse grupėse kartu su užsienio šalių studentais.
 • Bendradarbiaujama su užsienio aukštosiomis mokyklomis, todėl dalį studijų galima praleisti šiose užsienio aukštosiose mokyklose.
 • Suformuojami tarpkultūrinio pažinimo ir gebėjimo dirbti tarptautinėje aplinkoje gebėjimai.
 • Baigus studijas lengviau įsidarbinti ne tik Lietuvos, bet ir užsienio ar tarptautinėse kompanijose, įmonėse, bendrovėse ir kt.

Studijų apimtis kolegijoje matuojama kreditais. Studijų kreditas – studijų dalyko apimties vienetas, kuriuo matuojami studijų rezultatai ir studento darbo laikas. Vienerių studijų metų apimtis – 1600 valandų ir atitinka 60 kreditų. Koleginių studijų programų apimtis fakultete (4800 val.) – 180 kreditų.

Studijos organizuojamos teorinius profesijos pagrindus siejant su praktinių įgūdžių formavimu. Trečdalis studijų laiko fakultete skiriama praktiniam mokymui, profesinių gebėjimų lavinimui ir įgūdžių įtvirtinimui. Profesinės veiklos, mokomąsias praktikas studentai atlieka moderniai įrengtose auditorijose ir SIMULITH tarptautiniame tinkle įregistruotose ir fakultete veikiančiose verslo praktinio mokymo firmose (VPMF) „VIKO BANKAS“ ir „VIKO DRAUDA“. Virtualiame banke studentai gali simuliuoti realioje finansų rinkoje vykstančius procesus, virtualioje rinkos erdvėje aptarnauti esamus bei ieškoti naujų klientų, ugdyti bankininkui reikalingas kvalifikacijas, dirbti su realia banko informacine sistema BIS FORPOST. Virtualioje draudimo įmonėje „VIKO DRAUDA“ studentai imituoja realios draudimo įmonės veiklą. Čia studentai dirba su realiame versle patikrinta draudimo informacine sistema DIS. Abi informacinės sistemos yra daugiakalbės, leidžiančios dirbti anglų ir lietuvių kalbomis, tuo pačiu suteikia galimybę priimti į praktiką užsienio aukštųjų mokyklų studentus, atvykstančius per tarptautinius mainus. Be to, VPMF taikoma buhalterinės apskaitos programa „Stekas plius“, o personalo apskaitos valdymui naudojama programa „Stekas-alga“.

Praktiniam mokymui naudojamos ir kitos šiuolaikinės kompiuterinės apskaitos programos „Konto“, „Konto Alga“, „Stekas Apskaita“, „FINVALDA“, „Apskaitos politika“, „Apskaitos menas“, „Pirminiai apskaitos dokumentai“, informacinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos „Draudimas“ programa „Saikas“, įmonės veiklos modeliavimo programa „Kietas riešutas“ ir „SimVenture“, statistinių duomenų apdorojimo programa SPSS bei kitos.

Baigiamosios profesinės veiklos praktikos atliekamos realiose verslo įmonėse, bankuose, kredito įstaigose, draudimo, investavimo bendrovių, viešųjų finansų valdymo institucijose (rajonų, miestų savivaldybėse), biudžetinėse įstaigose, ministerijose, mokesčių inspekcijose, socialinio ir sveikatos draudimo įstaigose, įmonėse ir ūkinėse organizacijose.

Sėkmingai baigus pirmosios pakopos kolegines studijas, įgyjamas aukštasis koleginis išsilavinimas ir suteikiamas profesinio bakalauro laipsnis.

Studijas galima tęsti Lietuvos ir užsienio šalių aukštosiose universitetinėse mokyklose pagal magistrines studijų programas.

Fakultete daug dėmesio skiriama studijų kokybei. Studijų programos nuolat tobulinamos atsižvelgiant į besikeičiančius rinkos reikalavimus, socialinių dalininkų rekomendacijas, bendradarbiavimo su šalies bei užsienio mokymo institucijomis patirtį.