Absolventų skaičius

Per institucijos gyvavimo laikotarpį nuo 1945 iki 2014 m. studijas baigė ir buvo įteikti diplomai 22334 absolventams (iš jų: 12823 – dienine, 8203 – neakivaizdine, 1308 – vakarine studijų forma).
Iš jų baigė:

  • 1945 m. – 1993 m. išduoti specialiojo vidurinio mokslo diplomai 15878 absolventams (iš jų: 9220 absolventų, studijavusiems dienine studijų forma);
  • 1994 m. – 2002 m. išduoti aukštesniojo mokslo diplomai 1933 absolventams (iš jų: 1195 dienine studijų forma);
  • 2003 m. – 2014 m. išduoti aukštojo mokslo profesinio bakalauro diplomai 4523 absolventams (iš jų: 2408 nuolatine studijų forma).