Studentiškas gyvenimas

Pasirinkęs studijas Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete studentas:

 • pradės naują gyvenimo etapą ir atras naujas pažintis;
 • čia jo laukia turiningas studentiškas gyvenimas ir įdomios studijos;
 • galės tapti studentų atstovybės komandos nariu;
 • galės išvykti studijoms į užsienį;
 • čia bus sudarytos visos sąlygos tobulėjimui bei saviraiškai;
 • galės prisidėti prie studentų mokslinės draugijos veiklos (SMD);
 • galės tapti Finansininkų ir Alumnų klubų nariu.

Fakulteto dėstytojai ir studentai ne tik dirba ir studijuoja, bet ir puoselėja institucijos kultūrą, saugo senas ir ugdo naujas tradicijas. Kolegijoje sudarytos sąlygos aktyviam studentiškam gyvenimui bei saviraiškai. Turintys meninių, sportinių pomėgių gali tęsti pamėgtą veiklą. Kolegiją garsina šokių ansamblis „Voruta“, merginų choras „Vaidilutės“, folkloro ansamblis „Želmuo“. Laisvalaikiu laukia sporto klubas (krepšinio, tinklinio, mažojo futbolo rinktinės, moterų rankinio komanda „Eastcon AG-VIKO“, stalo tenisas, lengvoji atletika ir kt.).
Fakulteto administracijos, padalinių, katedrų, Fakulteto tarybos bei EKF SA pastangomis vyksta:

 • tradiciniai renginiai skirti žymioms datoms ir asmenybėms pažymėti;
 • susitikimai su įvairių sričių specialistais, politikais, žymiais šalies žmonėmis;
 • renginiai skirti profesinėms žinioms ir įgūdžiams gilinti (mokslinės-praktinės konferencijos, konkursai, parodos, Ekonomisto dienai skirti renginiai, specialybinės savaitės);
 • renginiai skirti studentų adaptacijai bei motyvacijai didinti (FUKS-ų krikštynos, Atvirų durų dienų renginiai, Karjeros diena, išvykos, ekskursijos susijusios su pasirinkta profesija, seminarai, susitikimai su darbdaviais);
 • tarpfakultetinės, tarpkolegijinės, respublikinės sporto šakų varžybos.

Šios puoselėjamos tradicijos ir organizuojami renginiai didina bendruomenės narių aktyvumą, gerina jų tarpusavio santykius, ugdo dėstytojų ir studentų artimesnį bendravimą, toleranciją, sumažina arba padeda lengviau išspręsti iškilusias problemas.
Aktyvi fakulteto studentų atstovybė. Kasmet organizuojamas „Apskritas stalas“, jo metu vyksta diskusija su dėstytojais, administracija, studentais ir išsakoma studentų nuomonė bei pateikiami tyrimų apie studijų kokybę rezultatai. Organizuojamos labdaros akcijos Alytaus sutrikusio vystymosi kūdikių globos namams, neatlygintina kraujo donoro diena, vyksta debatai.
Pakankamai ženklūs studentų profesiniai pasiekimai. Fakulteto studentai ne vienerius metus yra VŠĮ „PROFAT“ kolegijų verslumo konkurso „PROFAS“, Vilniaus universiteto organizuojamo Rinkodaros ir inovacijų projekto „Idėja“ dalyviai, finalininkai. Studentai sėkmingai dalyvauja SPACE asociacijos organizuojamame Verslo anglų kalbos ir informacinių technologijų egzamine ir gauna Euro diplomo sertifikatus. Taip pat sėkmingai kasmet dalyvauja Buhalterinės apskaitos katedros ir UAB „LOGAS“ organizuojamame konkurse KONTO sertifikatui gauti, pažyminčiame, kad juos gavę absolventai gerai žino „Konto” programą ir gali sėkmingai vesti įmonės buhalterinę apskaitą šia programa. Fakulteto studentai su dideliu susidomėjimu dalyvauja Provident Polska S.A. filialo „Provident Finansai“ organizuojamame konkurse „Studento biudžetas“ ir kt.
Studentai sėkmingai įsitraukę į tarptautinius projektus.
Kasmet Studentų atstovybė kartu su Ekonomikos katedra fakultete organizuoja, jau tradicine tapusią, studentų tarptautinę mokslinę-praktinę konferenciją: „Ekonomika. Verslas. Vadyba“.
Didžiuojamės fakulteto studentais, jų pasiekimais.
Fakultete visada laukiami gabūs, norintys rimtai studijuoti, tapti gerais specialistais jauni žmonės.

Visi studentai apgyvendinami studentų bendrabučiuose.