Neformalus mokymas

Ištęstinių studijų skyrius kartu su katedromis fakultete vykdo neformalųjį mokymą.
Buhalterinės apskaitos katedros siūlomi kursai:

 • Apskaitos ir mokesčių pagrindai (trukmė 6 sav. 108 akad. val.).
 • Kompiuterizuota apskaita (trukmė 10 sav. 200 akad. val.).
 • Mokesčių naujovės pradedantiesiems ekonomistams ((trukmė 6 akad. val.).

Bankininkystės katedros siūlomi seminarai:

 • Asmeninių finansų valdymas (trukmė – 4 akad. val.);
 • Kaip pasiekti abipusės naudos (trukmė – 4 akad. val.);
 • Efektyvi komunikacija (trukmė – 4 akad. val.);
 • Laiko valdymas: kaip neskubant visur suspėti? (trukmė – 4 akad. val.).

Draudimo katedros siūlomi mokymai:

 • Pasirengimas kvalifikaciniam draudimo brokerio egzaminui (trukmė -12 akad. val.).

Ekonomikos katedros siūlomi kursai, seminarai:

 • Verslo plano rengimas (smulkiesiems verslininkams, trukmė -90 akad. val.).
 • Ekonomikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimas.

Finansų katedros siūlomi mokymai:

 • Dokumentų valdymo aktualijos (trukmė 8 akad. val.).
 • Mokesčiai ir jų administravimas (Viešųjų juridinių asmenų vidaus auditorių programa, autorinis seminaras);
 • Asmeninių finansų valdymas (VIKO studentams, autorinis seminaras).

Daugiau informacijos galima rasti: http://ekf.viko.lt/lt/page/organizuojami-kursai-ir-seminarai