BAIGIAMOJO KURSO STUDENTŲ APKLAUSA APIE PASIRINKTĄ STUDIJŲ PROGRAMĄ