Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto Finansų studijų krypties išorinio vertinimo vizitas vyks 2022 m. lapkričio 17 d. pagal darbotvarkę.