2015 m. lapkričio 10 d. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete buvo paminėta Draudiko diena. Šios šventės proga buvo organizuoti studentų debatai, kurių tema: „Minimalios algos pokyčiai – iššūkis darbo rinkai“. Debatų renginio vedėjai visiems susirinkusiems paaiškino debatų sąvoką bei paminėjo, jog mokėdamas debatuoti žmogus būna teisingai suprastas, aiškiai reiškia savo mintis, greitai „konstruoja“ įtikinamai skambančius argumentus ir „atsikerta“ gerai pasiruošusiam priešininkui. Renginio vedėjai debatų dalyvius ir žiūrovus supažindino su taisyklėmis bei komisijos nariais. Debatų komisijai pirmininkavo Seesam Insurance AS Lietuvos filialo rinkodaros ir komunikacijos vadovas Eugenijus Mažiulis, komisijos nariai: Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto dekanė Asta Pikelienė, Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto prodekanė Nijolė Kašėtienė, Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto studentų atstovybės pirmininkė Indrė Šareikaitė.
Debatuose dalyvavo dvi Investicijų ir draudimo studijų programos komandos: teigiančioji ir neigiančioji pusės. Teigiančioji pusė, kuriai atstovavo Ingrida Augustaitė, Evelina Dorniak ir Anželika Michalovskaja, teigė, jog minimalaus atlyginimo padidinimas bus žalingas šiandieninei Lietuvos ekonomikai ir verslo plėtrai. Neigiančiajai pusei, pasisakančiai, jog minimalų atlyginimą kelti būtina, atstovavo: Giedrius Misiūnas, Greta Ružinskaitė ir Gintarė Macytė. Debatai vyko pagal Karlo Popperio programą. Pasibaigus debatams, po ilgų diskusijų, vertinimo komisija išrinko komandą nugalėtoją. Komisijos pirmininkas Eugenijus Mažiulis paskelbė, kad Draudiko dienos proga surengtuose debatuose nugalėjo neigiančiųjų komanda. Visiems dalyviams buvo įteikti Seesam Insurance AS Lietuvos filialo prizai, diplomai bei šventinis tortas.
Dėkojame visiems dalyviams už pasiruošimą debatams, tikimės, kad šie įgūdžiai taps kompetencijomis ir padės kilti karjeros laiptais, o visus Investicijų ir draudimo studijų programos studentus nuoširdžiai sveikiname su Draudiko diena.

Santa Mirauskienė, Ekonomikos fakulteto vadybininkė