Žmogus – didžiausia vertybė,
Žmogaus orumas – svarbiausia.

dr. Žygimantas Pavilionis

2016 m. rugsėjo 28 diena Ekonomikos fakulteto bendruomenei buvo ypatinga. Į didžiąją fakulteto auditoriją plūdo studentai, rinkosi dėstytojai pasiklausyti diplomato dr. Žygimanto Pavilionio pažintinės paskaitos „Aukštojo mokslo/strateginio mąstymo svarba. JAV pavyzdys“.
Lektorius akcentavo labai svarbius dalykus – tai investicijos į žmogiškumą ir į protą, formuojant suvokimą, jog individo gerovei užtikrinti svarbiausia yra orumas, kad būtina sujungti į vientisą mechanizmą tris skirtingas dedamąsias: teoriją, praktiką bei finansinius išteklius. Apibendrinanti paskaitos mintis – demokratijos kokybę lemia, ne kas kitas, o tauta.
Nuoširdžiai dėkojame dr. Žygimantui Pavilioniui už skirtą laiką, žinias ir entuziazmą. Tikiu, kad degančios jaunos širdys bręsta ne tik idėjoms ir ketinimams, bet formuos apčiuopiamus teigiamus rezultatus mūsų tėvynės labui!

Santa Mirauskienė, EKF vadybininkė