2016 m. balandžio 26 d. organizuotas renginys „Atvirų durų diena“ subūrė Vilniaus „Versmės“ katalikiškosios gimnazijos bei Vilniaus Salininkų gimnazijos mokinius.
Renginio metu Vilniaus kolegijos Studentų atstovybės prezidentė, Verslo ekonomikos studijų programos studentė  Indrė Šareikaitė ir Ekonomikos fakulteto vadybininkė Santa Mirauskienė supažindino visus susirinkusiuosius su Vilniaus kolegijos fakultetais, Ekonomikos fakulteto studijų programomis, tradiciniais renginiais bei popaskaitine veikla. Ypatingas dėmesys skirtas atsakyti į klausimus, susijusius su studijų procesu bei išgvildenti konkursinio balo sandarą.
Po kolegijos pristatymo, visi renginio dalyviai palydėti į Verslo praktinio mokymo firmą „VIKO Drauda“, kurioje būsimiems studentams Bankininkystės katedros lektorė, VPMF vadovė Jolita Naujalienė pademonstravo draudimo informacinę sistemą (DIS) bei kartu su mokiniais užpildė draudimo polisą. Po šios iniciatyvos mokiniams aprodytas VPMF „VIKO Bankas“ bei „Pinigų muziejus“.
Pasibaigus oficialiai daliai, buvo atsakyta į visus mokinių klausimus susijusius su studijomis Ekonomikos fakultete bei inicijuota diskusija „Socialinių ir gamtos mokslų skirtumas“, kurioje visi mokiniai aktyviai dalyvavo.
Dėkojame visiems susirinkusiems, tikimės, jog dar ne kartą susitiksime Ekonomikos fakultete!

Santa Mirauskienė, EKF vadybininkė