2015 m. gegužės 20 d. I kurso studentai pristatė Verslo anglų kalbos projektus „Mano kompanija“ (Self-study task, My company-project). Kurdami projektą studentai turėjo sugalvoti naujos kompanijos idėją, logotipą ir prekinį ženklą, pristatyti pagrindinius kompanijos įsteigimo ir egzistavimo principus, atlikti SWOT analizę bei rinkodaros tyrimus. Dideliu iššūkiu visiems studentams tapo kompanijos video reklamos bei lankstinuko sukūrimas ir pristatymas.
Šio projekto pagrindiniai tikslai – vystyti gebėjimus dirbti komandoje, įtvirtinti ir naudoti profesinę verslo anglų kalbą, tobulinti pristatymo ir viešosios kalbos įgūdžius.
Viešus projektų pristatymus planuojama rengti ir ateityje.

Lektorė Ingrida Galkauskienė