2020 m. lapkričio 12 d. įvyko tarptautinio projekto “Economics of Sustainability”, kurio vienas iš partnerių yra Vilniaus kolegija, projekto dalyvių nuotolinis susitikimas. Susitikimą organizavo, taip pat vienas iš projekto partnerių – RRiF College for Financial Management (Zagrebas, Kroatija). Pagrindinis susitikimo klausimas buvo skirtas aptarti rengiamo studijų dalyko “Economics of Sustainability” turinį, kreditų skaičių, mokymo ir vertinimo metodus Numatytos ir kito susitikimo gairės bei reikalingų atlikti darbų planas. Susitikime dalyvavo Vilniaus kolegiją atstovaujančios Ekonomikos fakulteto dėstytojos, projekto darbo grupės narės dr. Dainora Gedvilaitė ir Jovita Leščiuvienė.
Daugiau informacijos apie projekto eigą, naudą ir būsimus rezultatus galima rasti https://econosteam.eu/new-posts/no.