2021 m. lapkričio 30 d. įvyko tarptautinio projekto „Economics of Sustainability“ dalyvių nuotolinis susitikimas. Susitikime dalyvavo Ekonomikos fakulteto dėstytojai: dr. Dainora Gedvilaitė, Jovita Leščiuvienė, dr. Neringa Slavinskaitė ir dr. Tadas Gudaitis. Pagrindinis susitikimo klausimas buvo skirtas galutinio rezultato (žaidimo platformos) įgyvendinimo aptarimui, numatytos šio etapo gairės. Didelis dėmesys skirtas 2022 m. birželio 1–2 d. vyksiančios tarptautinės konferencijos, kuria užsibaigs vykdomas projektas, organizavimo klausimams: aptartos konferencijos temos, publikacijų leidyba, konferencijos pagrindiniai pranešėjai, dalyvių skaičius ir kita aktuali informacija.
Daugiau informacijos apie projekto eigą, naudą ir būsimus rezultatus galima rasti https://econosteam.eu/new-posts/no.

Dr. Dainora Gedvilaitė