Išlaikytas kvalifikacinis draudimo brokerio egzaminas, kurį organizuoja Draudimo brokerių rūmai, tai ne tik aukštas profesinių žinių įvertinimas, bet ir puikios profesinės karjeros galimybės. Investicijų ir draudimo studijų programos studentai, norintys susieti savo profesinę ateitį su draudimo brokerių rinka, turi galimybę Draudimo teisės paskaitų metu pasirengti laikyti šį egzaminą. Smagu, kad kasmet atsiranda studentų, kurie priima šį iššūkį ir sėkmingai jį įveikia. Sveikiname Investicijų ir draudimo studijų programos III-io kurso studentą Igną Dumbliauską 2021 m. gruodžio 8 d. sėkmingai išlaikius kvalifikacinį draudimo brokerio egzaminą ir tapus licencijuotu draudimo brokeriu. Didžiuojamės savo studentais ir linkime jiems profesinės sėkmės !

Draudimo katedros vedėja Daiva Malakaitė