2016 m. gruodžio 5 d. Ekonomikos katedra organizavo susitikimą su „Barclays“ operacijų centro Lietuvoje darbuotoja Agne Tumėnaite, kuri pravedė paskaitą tema „Verslo plano rengimo metodika“ Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto studentams. Pranešimo metu buvo pristatyti verslo plano rengimo etapai, dažniausiai praktikoje naudojamos veiklos situacijos analizės metodikos, aptarta projektų kaštų naudos vertinimo bei galimų rizikų identifikavimo ir valdymo būdai.

Nuoširdžiai dėkojame pranešėjai už labai naudingą seminarą!