Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultetas pradeda vykdyti ir koordinuoti Erasmus+ programos aukštojo mokslo strateginių partnerysčių projektą „Development of a Virtual Learning Space as a Tool for Developing Students’ Critical Thinking, Communication, Collaboration and Creativity Skills in the Context of COVID‘19“ (Nr. 2021-1-LT-01-KA220-HED-000023551), kurio vykdymo laikotarpis – 2021 m. gruodžio 1 d.–2024 m. gegužės 31 d.
Projekte dalyvauja partneriai iš trijų šalių – Lietuvos, Lenkijos ir Latvijos. Partneriai Lietuvoje – UAB „Iron cat“ bei Draudimo ir rizikos valdymo institutas; Lenkijoje – Krokuvos Ekonomikos universitetas; Latvijoje – Ekonomikos ir kultūros aukštoji mokykla.
Projekto metu bus kuriami du intelektiniai produktai: virtualių mokymosi kambarių aprašymai ir virtualūs mokymosi kambariai, kurie bus naudojami studijų procese.
Iš viso planuojami trys tarptautiniai partnerių susitikimai. Pirmasis virtualus partnerių susitikimas vyks 2022 m. sausio mėn.

Fakulteto projektų vadovė Daiva Kelpšaitė