2015 m. gruodžio 7 d. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete vyko seminaras, kurio tikslas – supažindinti studentus su naujausiomis duomenų bazėmis ir jų panaudojimo galimybėmis bei kokybinių ir kiekybinių tyrimo metodų taikymu studijų baigiamuosiuose darbuose. Seminare dalyvavo Buhalterinės apskaitos ir Finansų studijų programų baigiamojo kurso studentai bei studijų baigiamųjų darbų vadovai.
Sveikinimo žodį tarė Buhalterinės apskaitos katedros vedėja Jūratė Zakarienė. Bibliotekos vedėja Kristina Blaževičienė supažindino seminaro dalyvius su prenumeruojamomis duomenų bazėmis: Naxos Music Library, Credo Online Reference Service, Euromonitor International, EBSCO Publishing, EMERALD Management eJournals Collection, Taylor & Francis bei pademonstravo jų naudojimo galimybes.
Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto lektorė Aušra Džiugytė seminaro dalyvius supažindino su mokslinių tyrimų atlikimo reikalavimais, jų įvairove ir plačiu galimybių spektru – mokslinių tyrimų pritaikymu rašant studijų baigiamuosius darbus. Seminaro dalyviai diskutavo apie tyrimo tikslų ir žingsnių pasirinkimą, tyrimo objekto nustatymą, duomenų rinkimo metodo parinkimą praktinėse situacijose, nagrinėjo tyrimų jų privalumus ir trūkumus.
Dėkojame seminaro lektorėms už suteiktą naudingą informaciją. Tikimės, kad įgytos žinios studentams padės parengti geriausių įvertinimų vertus studijų baigiamuosius darbus.

Santa Mirauskienė, EKF vadybininkė