Sparčiai besivystančios technologijos ir pažangūs verslo sprendimai turi bei ateityje turės didelę įtaką įvairių verslo šakų specialistams. Naujos technologinės tendencijos reikalauja greito prisitaikymo prie besikeičiančios aplinkos, tad tiek verslas, tiek jo dalyviai turi gebėti greitai persiorientuoti ir priimti naujus iššūkius bei vystyti naujus darbiniu s gebėjimus.
Apskaita yra vienų tų sričių, kurioje vis daugiau galios įgauna dirbtinis intelektas, robotai perima standartizuotas užduotis, taip siekiant optimizuoti paslaugų teikimą ir užtikrinti kokybišką paslaugą klientams. Todėl labai svarbu, kad apskaitos specialistas būtų greitai prisitaikantis prie naujų technologijų ir gebantis atskleisti savo kompetenciją įvairiapusiškai.
Misurio Maryville universitetas nurodo, kad buhalterio išsilavinimas yra būtinas, norint išsamiai suprasti naujas integruotas apskaitos technologijas. Svarbu gebėti analizuoti duomenis bei pateikti rekomendacijas klientams. Ateityje apskaitos darbai reikalaus dar daugiau kompetencijos ir lankstumo iš apskaitos specialistų, kurie bus pasirengę tobulėti kartu su besikeičiančia technologine aplinka.
Portalas Forbes teigia, kad robotai, net ir ateityje, negalės pakeisi apskaitos specialistų. Priešingai, jie suteiks apskaitos specialistams didesnę prieigą prie įvairių duomenų realiu laiku iš skirtingų duomenų bazių. Tai suteiks spartų duomenų prieinamumą, tačiau tik apskaitos specialistai galės ir gebės reikiamą informaciją pritaikyti realiam jos panaudojimui bei pateikti svarbias įžvalgas verslui. Vystantis ketvirtajai pramonės revoliucijai apskaitos specialistų mokymai įgyją didelę reikšmę, kurie kurs pridėtinę vertę.
Nepaisant to, kad daugelis skaitmenizuotų duomenų pateikiami realiu laiku ir apskaitos specialistui vis mažiau reikia laiko sutikrinti ir suderinti duomenis, tačiau, kaip nurodo Journal of Accountancy, tik apskaitos specialistas gali nuspręsti, kurie duomenys gali būti pateikiami automatiškai, o kurie reikalauja patikslinimo ir žmogiškojo faktoriaus įsikišimo. Tik apskaitos specialistas gali pateikti klientui patarimus bei finansines prognozes, valdyti pinigų srautus ar įvertinti naujų pirkimų galimybę.
Zagrebo Universiteto mokslininkai nurodo, kad robotai negali pakeisti apskaitos specialistų. Robotai perims standartizuotas rutinines užduotis, tačiau užduotys, kurios reikalauja kritinio ir kūrybiško mąstymo sunkiai gali būti automatizuojami, kai situacija reikalauja nestandartinių sprendimų. Mokslininkai pabrėžia, kad apskaitos specialistai turi būti pasiruošę ugdyti naujas kompetencijas ir specifines žinias, kurios padės prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos.
Association of Chartered Certified Accountant 2019 metais pateikė ataskaitą, kurioje nurodė pagrindines savybes, kurios bus reikalingos ateities finansinio sektoriaus specialistams. Ataskaitoje pabrėžiama, kad darbuotojai turi įgyti daugiau verslumo savybių, t.y. visada ieškoti pokyčių ir būti pasirengusiam pokyčiams, o pokyčius išnaudoti kaip naujai atsivėrusias galimybes.
JAV esantis DePaul University mini, kad dirbtinis intelektas mums suteikia galimybę dirbti efektyviau, tačiau jis negali pakeisti apskaitos specialisto gebėjimo kompleksiškai pritaikyti savo žinias ir priimti strateginius sprendimus. Be to, svarbu, kad apskaitos specialistas įgytų ne tik teorinių žinių, bet jos būtų paremtos ir praktinėmis žiniomis, vystytų komunikavimo įgūdžius ir išlaikytų nuolatinį susidomėjimą ir smalsumą priimant naujus iššūkius.
Žmonės kuria verslus, generuoja idėjas ir to dirbtinis verslas negali pakeisti, o buhalterio profesija yra reikalinga, kad užtikrintų patikimo patarėjo vaidmenį sėkmingam verslo vystymui. Galiausiai, nepaisant fakto, kad daug kasdienių užduočių gali būti automatizuotos ir atliekamos robotų, žmogaus intelektas visada bus viršesnis prieš dirbtinį intelektą.

Naudingos nuorodos anglų kalba: