Nenuobodu mokytis namuose, kai įgytas ekonomikos žinias galima pasitikrinti ne tik dėstytojų pateiktuose klausimynuose ar užduotyse, bet ir Nacionaliniame ekonomikos egzamine. Jau treti metai Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto studentai aktyviai dalyvauja Nacionaliniame ekonomikos egzamine, kurį organizuoja Lietuvos laisvosios rinkos institutas. Šiemet kovo 25 d. egzaminą laikė kiekvienas iš savo namų, nes dabar visi studijuojame nuotoliniu būdu. Auditorijose nebuvo bruzdesio, bet drebulio buvo kiekvieno širdelėje. Studentai iškart gavo savo sprendimų atsakymus. Nacionalinis ekonomikos egzaminas – ne tik galimybė pasitikrinti ekonomikos žinias, bet ir motyvacinė priemonė sekti ekonomikos naujienas, analizuoti jas ir nuolat tobulėti.
Šis egzaminas skirtas visiems: ir mokiniui, ir studentui, ir įmonės vadovui. Egzamino organizavimą kuravo egzamino ambasadorė – Ekonomikos katedros lektorė Dalia Prūsaitienė. Egzamino klausimus kūrė įvairių švietimo, mokslo ir verslo institucijų atstovai, kurių tarpe ir Ekonomikos fakulteto Ekonomikos katedros dėstytojai.
Dėkojame Bankininkystės, Buhalterinės apskaitos, Investicijų ir draudimo, Finansų, Verslo ekonomikos studijų programų pirmo ir antro kurso studentams už drąsą išbandyti savo žinias!