2017 m. spalio 31 d. į Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultetą atvyko lektorė iš Asset Services LT Danske banko, vyresnioji skyriaus vadovė, Lina Pivoriūtė-Palubinskienė, kuri Bankininkystės studijų programos studentams (BN15A gr. ir BN15B gr.) vedė seminarą „Lyderystė „be antpečių“. Kaip būti geriausiu savo srityje?“, pasidalino savo praktine patirtimi.
Susitikimo metu buvo supažindinta su lyderystės principais ir vadovavimo aspektais, kurie studentams ateityje gali būti reikalingi norint įsidarbinti banko padaliniuose bei siekti karjeros galimybių vadovo pozicijose. Lektorė iškart atrado ryšį su studentais, tad seminare netrūko ir diskusijų apie lyderystę.
Turėdami žinių, studentai geriau supras vadovo poziciją, kaip komandos lyderio, kuris suburia grupę efektyviai atlikti darbą bei siekti aukštesnių produktų standarto.
Dėkojame pranešėjai už puikų seminarą!