Šis klausimas buvo svarstomas 2018 m. kovo 14 d. VK Ekonomikos fakultete, kur lankėsi „FINTECH HUB LT“ asociacijos valdybos pirmininkė ir UAB „deVere E-Money“ atitikties vadovė Sigutė Kuncevičiūtė, ECOVIS ProventusLaw advokatų kontoros advokatė Inga Karulaitytė ir finansinių technologijų startuolio „InstaReM“ atstovė Gita Amšiejūtė.
Plėtojamas tradicinių finansų įstaigų bendradarbiavimas su finansinių technologijų įmonėmis leidžia padidinti finansinių operacijų efektyvumą, pasiūlyti patrauklesnes finansines paslaugas ir naujus finansinius produktus. Augant finansinių technologijų industrijos dalyvių veiklai Lietuvoje, Vilnius tampa tarptautiniu finansinių technologijų centru.
„FINTECH HUB LT“ asociacija suinteresuota kurti palankias sąlygas finansinių technologijų industrijos dalyvių veiklai Lietuvoje ir siekti, kad Lietuva taptų finansinių technologijų industrijos traukos centru Baltijos šalių regione ir visoje Europos Sąjungoje. Finansinės technologijos – tai nauji finansiniai sprendimai, susiję su inovatyviais verslo modeliais ir produktais, kurie yra neatsiejama naujovių dalis finansinių paslaugų sektoriuose. „FINTECH HUB LT“ asociacija vysto finansinių technologijų paslaugų modelį, suteikia galimybę užsienio investuotojams atvykti į Lietuvą, todėl juos domina ir būsimųjų finansų specialistų žinios ir gebėjimai.
„FINTECH HUB LT“ asociacijos narės aktyviai diskutavo su Ekonomikos fakulteto atstovais apie finansinių paslaugų plėtrą Lietuvoje, finansinių technologijų įmonių specialistų poreikį ir „sumanios specializacijos“ kompetencijas, susijusias su finansinių technologijų inovacijomis, duomenų apsauga, pinigų plovimo ir finansinių nusikaltimų prevencija, vidaus auditu ir finansų valdymo rizikomis. Diskusijos metu buvo išgrynintos svarbiausios finansų studijų krypties specialisto kompetencijos, būtinos darbui finansinių technologijų įmonėse.
Dėkojame „FINTECH HUB LT“ asociacijos atstovėms už įdomią ir produktyvią diskusiją!

Ekonomikos katedros vedėja Dalia Prūsaitienė