2019 lapkričio 26 d. II kurso Finansų ir Bankininkystės studijų programų studentai lydimi Finansų katedros vedėjos Olgos Buckiūnienės ir lektorės Romualdos Urniežienės lankėsi Europos informacijos centre. Paskaitą „Ką kiekvienas turime žinoti apie Europos Sąjungos biudžetą arba kaip išleisti trilijoną“? skaitė Ekonomikos valdysenos grupės asistentė Aušrinė Diržinskaitė. Studentai sužinojo iš kokių lėšų sudaromas ES biudžetas ir kokioms sritims paskirstomos ES biudžeto lėšos, kiek šalys narės sumoka ir kokią naudą gauna. Studentai dirbo grupėse atlikdami užduotį ir patys galėjo nuspręsti kokioms sritims finansavimas turėtų būti didinamas, o kurioms mažinamas. Vizito metu studentai buvo supažindinti ir su jaunimo galimybėmis ES: Erasmus+, Europos Solidarumo korpuso programa bei galimybe atlikti neapmokamą praktiką Europos Komisijos atstovybėje bei apmokamą stažuotę kitose ES struktūrose. Stažuočių galimybes pristatė EKA stažuotojas Julius Sidorenka ir EPLO stažuotojas Gaivandas Giedraitis.
Dėkojame Ekonomikos valdysenos grupės asistentė Aušrinei Diržinskaitei, Sigitai Skirkaitei, stažuotojams Juliui Sidorenkai, Gaivandui Giedraičiui už šiltą priėmimą ir bendradarbiavimą.

Finansininkų klubo kuratorė
R. Urniežienė