„Planning is nothing
Without monitoring“

2017 m. lapkričio 13 d. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto Verslo ekonomikos studijų programos II kurso studentai dalyvavo Barclays projektų vadovų Dariaus Povilaičio ir Juozapo Bernatavičiaus paskaitoje „Project Management Essentials“, kuri vyko gražioje Vilnius RISE konferencijų salėje.
Studentai turėjo išskirtinę galimybę išgirsti kokiais etapais vystomi projektai bei įsitikinti, jog teorinis bagažas, kuris gvildenamas Ekonomikos fakultete paskaitų metu, sutampa su praktikoje taikomais projektų valdymo aspektais. Diskusijos metu buvo nagrinėjami dviejų sąvokų: projekto bei proceso skirtumai. Pranešėjai pasidalino sėkmingai įvykdytų projektų istorijomis, kurių eigos metu netrūko susidurti su aibe iššūkių ir nenumatytomis situacijomis.
Dėkojame pranešėjams už įdomią paskaitą, o studentams linkime sėkmės, taikant įgytas žinias!