2016 m. balandžio 6 d. Jaunojo ekonomisto klubo narės Arina Ranceva ir Aušrinė Luneckaitė dalyvavo Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete vykusioje tarptautinėje studentų mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Ekonomika. Verslas. Vadyba‘2016“. Vilniaus „Versmės“ katalikiškos gimnazijos antros ir trečios klasės moksleivės parengė pristatymą apie moksleivių įsidarbinimo galimybes.
Moksleivių parengtame pranešime buvo nagrinėjami Darbo kodekso straipsniai, kuriuose išdėstytos taisyklės įdarbinant mokinius vasaros sezonu. Lietuvoje pradėti dirbti galima nuo 14 metų. Paaugliai gali įsidarbinti įmonėje, dirbti su verslo liudijimu arba pagal individualios veiklos pažymą. Tačiau vaikai iki 16 metų gali dirbti tik lengvus darbus, kurių sąrašą tvirtina Vyriausybė. Tokio amžiaus moksleiviai įsidarbindami darbdaviui turi patekti gimimo liudijimą, vieno iš tėvų raštišką sutikimą ir savo gydytojo sutikimą. Jaunuoliams nuo 16 iki 18 metų jau nebereikia gydytojo sutikimo, tačiau reikia vieno iš tėvų sutikimo įsidarbinant įmonėje, tiek norint įsigyti verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą. Lietuvos Respublikos teisės aktai sudaro sąlygas moksleiviams užsidirbti, tačiau saugo jų sveikatą, todėl riboja darbo valandas, neleidžia dirbti fiziškai ir psichologiškai sunkių darbų.

Aušrinė Luneckaitė, Jaunojo ekonomisto klubo narė

20160406