Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto Finansininkų klubo nariai, kartu su fakulteto dekane Asta Pikeliene bei dėstytojais, 2017 m. gegužės 3 d. aplankė nuolatinę Valstybės pažinimo centro ekspoziciją, įsikūrusią trijuose Lietuvos Respublikos Prezidento rūmų ansamblio aukštuose.
Ekspozicija supažindina su esminiais valstybės elementais: teritorija, gyventojais, valstybės institucijomis ir jų funkcijomis. Kalbėta apie pilietybės instituto kaitą ir šiandieninę sampratą, piliečių teises ir pareigas bei aktyvų įsitraukimą į valstybės gyvenimą.
Ekspozicijoje Laisvė susitarti sužinota kaip skirtingose valdžios institucijose priimami sprendimai, kaip veikia valstybės aparatas, kaip įgyvendinami esminiai demokratinės santvarkos principai: rinkimai, valdžių padalijimas, partinis atstovavimas, o taip pat, koks piliečių vaidmuo įstatymų ar kitų svarbių sprendimų priėmimo procese. Laisvė bendradarbiauti ekspozicijoje susipažinta su užsienio šalių vadovų bei tarptautinių organizacijų dovanomis Lietuvos Prezidentams.