2018 m. sausio 22 d. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto III-ojo kurso studentai klausėsi informacinio seminaro apie tolesnių studijų perspektyvas Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakultete. Fakulteto dekanė prof. dr. Aida Mačerinskienė pateikė Lietuvos aukštojo mokslo studijų schemą bei mainų galimybes, prodekanė doc. Roma Adomaitienė plačiau aptarė dvylika magistrantūros studijų programų, o vyr. specialistė Daiva Budrienė papasakojo apie įstojimo į magistrantūros studijas etapus.
Džiaugiamės, kad Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto studentai pasirinko studijas orientuotas į praktinį mokymąsi bei linkime siekti mokslų ir toliau!