Jokios laiko planavimo priemonės nepadės,
jei neturėsite išsikėlę aiškių gyvenimo tikslų.

2017 m. sausio 19 d. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto vadybininkė Santa Mirauskienė susitiko su Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazistais. Mokiniai buvo supažindinti su Vilniaus kolegijos fakultetais bei Ekonomikos fakulteto studijų programomis, o taip pat apie fakulteto studijų proceso naujovę – nuolatines sesijines studijas.
Susitikimo metu buvo organizuotas žaidimas „Vertybių aukcionas“, kuriam pasibaigus kiekvienas mokinys prieš save turėjo išdėliotą asmeninį vertybių žemėlapį. Aukcionui pasibaigus pereita prie pamokos teorinės dalies, mokiniai supažindinti su vadybos mokslininkų teiginiais apie laiko valdymą.
Džiaugiamės aktyviu bendradarbiavimu su Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija ir tikimės ateityje atrasti dar daug bendrų veiklų!