2015 m. spalio 14 d. Vilniaus kolegijos Karjeros centre Finansininkų klubo nariai (FI15A gr. studentai) klausė paskaitos „Karjeros valdymo informacinė sistema“. Karjeros centro vedėja B. Gervickaitė pristatė centro veiklą ir teikiamas paslaugas.

Finansininkų klubo kuratorė R. Urniežienė