2019 m. gruodžio 19–20 d. Ekonomikos fakultete lankėsi ir paskaitas studentams bei dėstytojams skaitė Europos Investicijų Banko JASPERS* (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) aplinkosaugos ekonomistas dr. Šarūnas Bruzgė. Šiuo metu jo pagrindinės funkcijos – pagalba rengiant aplinkosaugos ir energetikos projektus, parengtų projektų vertinimas ir rekomendacijų dėl vertinamų projektų tolimesnio vykdymo teikimas Europos Komisijai. Dr. Š. Bruzgė turi sukaupęs daugiau nei 15 metų darbo su valstybinėmis institucijomis, tarptautinėmis konsultacinėmis įmonėmis patirtį, rengiant, vertinant bei įgyvendinant Europos Sąjungos lėšomis finansuojamus projektus.
Susitikimo metu dr. Š. Bruzgė skaitė paskaitas tema „Infrastruktūros projektų finansinis- ekonominis vertinimas“, kurių metu ne tik atskleidė aplinkosaugos ir energetikos projektų vertinimo metodikas (parengtas Lietuvos ir kitų šalių), jų ypatumus, dažniausiai daromas klaidas rengiant projektus, bet ir praktiniais pavyzdžiais pagrindė jų svarbumą bei naudą regionui. Buvo analizuota ir aplinkosaugos tema, kalbėta apie aplinkosauginių projektų svarbą, poveikį regionui, CO2 įkainojimą ir kt.

*JASPERS priklauso Europos investicijų bankui ir yra patariamoji institucija Europos Komisijai. JASPERS tikslas – padėti ES šalims įsisavinti ES fondų teikiamą finansavimą įgyvendinant projektus, kurie prisideda prie šalies ar regiono tvaraus augimo. Nuo JASPERS ekonomistų pateiktų rekomendacijų priklauso EK sprendimas vykdyti projektą.

Docentė dr. Dainora Gedvilaitė