2019 m. balandžio 15 d. fakulteto II kurso buhalterinės apskaitos studijų programos studentai lankėsi Europos informacijos centre, kuriame buvo supažindinti su Europos Sąjungos institucijų veikla. Studentai žaidė vaidmenų žaidimą „Balsuojam!“, kuris padeda suvokti Europos Parlamento veiklą, sprendimų priėmimo procesus bei suteikia galimybę išbandyti save daugiašalių derybų aplinkoje. Europos Parlamentas – svarbus politinių diskusijų ir sprendimų priėmimo ES lygmeniu forumas. Europos Parlamento nariai, kuriuos tiesiogiai renka visų valstybių narių rinkėjai, atstovauja žmonių interesams rengdami ES teisės aktus ir užtikrina, kad kitos ES institucijos dirbtų demokratiškai. Žaidimo „Balsuojam!“ dalyviai, trumpam laikui tapę skirtingų šalių ir politinių pažiūrų europarlamentarais, turėdami problemą, nepaisydami šalių skirtumų, mokėsi kompromiso meno, ieškojo būdų suderinti skirtumus ir kompensuoti galimus praradimus. Studentai liko sužavėti žaidimu ir žadėjo aktyviai dalyvauti Europos parlamento rinkimuose ir išrinkti tuos, kurie kurs bendrą europiečių ateitį!

Finansų katedros lektorė Romualda Urniežienė