2019 m. balandžio 30 – gegužės 3 dienomis Ekonomikos fakulteto Finansų katedros lektorė Violeta Baltrūnienė ir Bankininkystės katedros lektorė Laima Steiblienė su mokymosi vizitu pagal Erasmus + Personalo mobilumo programą lankėsi verslo įmonėje „BAGBNB“ Romoje (Italija) ir dalyvavo pažintiniame vizite Italijos centriniame banke.
Stažuotės metu V. Baltrūnienė ir L. Steiblienė tobulino dalykines žinias ir kompetencijas. Dėstytojos gilinosi į Italijos valstybinės kalbos politikos ypatumus valstybinės kalbos statuso ir prestižo stiprinimo daugiakalbės Europos sąlygomis. Susipažino su įmonės „BAGBNB“ vidaus administravimo tvarka ir veiklos dokumentavimo praktiniais aspektais bei Italijos verslo aplinkos aktualijomis, vizituojamos įmonės veikla bei taikomomis rinkodaros strategijomis.
V. Baltrūnienė ir L. Steiblienė kartu su įmonės darbuotojais dalyvavo Gegužės 1-osios šventės renginiuose. Tai buvo neformalus bendravimas dalijantis pilietine patirtimi, socialinio sąmoningumo ir atsakomybės suvokimu Lietuvoje ir Italijoje.
Stažuotės rezultatas – įgyta patirtis tarptautiškumo sklaidoje, aptartos tolesnio bendravimo ir bendradarbiavimo su verslo įmone „BAGBNB“ galimybės.