2018 m. gegužės 8-10 d. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto Ekonomikos katedros lektorė, Erasmus koordinatorė Danguolė Ignatavičiūtė buvo Erasmus+ dėstymo vizite TEI of Thessaly universitete Larisoje, Graikija. Lektorė skaitė Verslo informatikos paskaitas, pristatė Vilniaus kolegiją studentams, bendravo su dėstytojais bei administracijos darbuotojais.
Susitikimo metu buvo aptartos tolimesnės bendradarbiavimo galimybės. Ekonomikos fakulteto studentai vyksta studijuoti į šį universitetą pagal Erasmus+ mainų programą – tinkamos studijų programos, puiki universiteto infrastruktūra.