2022 m. lapkričio 18 d. 13.00 val. įvyks Ekonomikos fakulteto tarybos posėdis.
Darbotvarkėje 2 klausimai:

  1. Dėl kandidatų į Akademinės tarybos narius sąrašo patvirtinimo.
  2. Dėl fakulteto atstovų delegavimo į Rinkikų susirinkimą.

Fakulteto tarybos pirmininkė Gitana Mečėjienė