2016 m. kovo 9 d. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto keturios studentės su pranešimais dalyvavo Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto Studentų mokslo draugijos, Studentų atstovybės, Vadybos katedros ir Užsienio kalbų centro organizuotoje 4-ojoje tarptautinėje studentų vaizdo konferencijoje „Jaunimas besikeičiančioje visuomenėje“. Du pranešimai parengti anglų kalba, jų autorės Domantė Grybėnaitė (VE15A gr.) „To be or Not to be. Having Your Own Business Versus Hired Worker/ Būti ar nebūti. Lyginamoji analizė „Samdomas darbuotojas ir verslininkas. Privalumai ir trūkumai“ ir Kristina Marško (BN14B gr.) „Scandinavian Languages in Lithuanian Business Communication/Skandinavijos kalbos Lietuvos verslo komunikacijoje“. Parengtas bei skaitytas pranešimas ir vokiečių kalba „Die Flüchtlinge in Deutschland – Arbeit und Finanzierung/Pabėgėliai Vokietijoje – darbo ir finansavimo problemos“ (Gabija Pirštelytė, BN15A gr., Vilda Petrylaitė, BA15A gr.). Studentėms puikiai paruošti pranešimus bei sėkmingai sudalyvauti organizuotoje konferencijoje „Jaunimas besikeičiančioje visuomenėje‘2016“ padėjo Verslo anglų kalbos lektorė Viktorija Prapraitė ir lektorė Zita Dambrauskienė.