Garbingo atkurtos Lietuvos Valstybės šimtmečio paminėjimo proga 2018 m. vasario 27 d. STEKAS organizavo Lietuvos mokymo įstaigų studentų konkursą „STEKAS PLIUS‘2018“. Dalyvauti konkurse buvo pakviestos 25 mokymo įstaigos, o sudalyvavo 13.
1998 m. STEKAS pradėjo vykdyti paramos Lietuvos mokymo įstaigoms programą. Tuomet ir įvyko pirmasis respublikinis studentų konkursas, kuriame didelis studentų būrys demonstravo savo žinias ir gebėjimus. Mokymo įstaigoms buvo padovanota ir įdiegta šiuolaikinėmis technologijomis sukurta apskaitos ir verslo valdymo programa STEKAS PLIUS, kuria naudojasi studentai, spręsdami buhalterinės apskaitos uždavinius.
Šių metų Vilniaus kolegijos komandą sudarė dvi Buhalterinės apskaitos studijų programos studentės: Ieva Kopkaitė (BA15C gr.) ir Tatjana Ščemel (BA15A gr.). Studentes konkursui rengė lektorės B. Jukonienė ir D. Ignatavičiūtė. Kol studentai sprendė konkurso užduotis – dėstytojams ir STEKO klientams vyko seminaras „STEKO integraciniai sprendimai su išorinėmis IS“. Taip pat visi konkurso dalyviai vyko į ekskursijas: Lietuvos Respublikos Seime ir Martyno Mažvydo bibliotekoje.
Vilniaus kolegijos komanda užėmė 4-ąją vietą. Sveikiname studentes!