2017 m. balandžio 18 d. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto Buhalterinės apskaitos studijų programos II-ojo kurso studentai susipažino su Vertybinių popierių biržos Nasdaq Vilnius, Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo ir Nasdaq Technologijų ir verslo kompetencijų centro veikla ir atliekamomis funkcijomis. Studentai klausėsi paskaitos apie Baltijos vertybinių popierių rinką, jos prekybos sistemą. Pranešimo metu buvo įvardintos suderintos prekybos taisyklės ir prekybos praktika, kuri leidžia pritraukti daugiau investicijų į visą regioną.
Po paskaitos aktyviausi studentai buvo apdovanoti puikiais prizais!