2016 m. balandžio 22 d. Trakų rajono Paluknio „Medeinos“ gimnazijos mokiniai turėjo neeilinę progą pasiklausyti pranešimo apie Vilniaus kolegiją, kurį pristatė Bankininkystės katedros lektorė Laima Steiblienė, Ekonomikos katedros lektorė Romantė Bučienė, Vilniaus kolegijos studentų atstovybės prezidentė, Verslo ekonomikos studijų programos II-ojo kurso studentė Indrė Šareikaitė ir Bankininkystės studijų programos II-ojo kurso studentas, Verslo praktinio mokymo firmos „VIKO Bankas“ valdybos pirmininkas bei šios gimnazijos absolventas Robertas Fedotovas. Gimnazistams buvo pristatyti Vilniaus kolegijos fakultetai, Ekonomikos fakultete vykdomos studijų programos bei Verslo praktinio mokymo firmos „VIKO Bankas“ ir „VIKO Drauda“. Taip pat pranešime paminėta Ekonomikos fakulteto Studentų atstovybės veikla, pateikta aktuali informacija stojantiesiems į Vilniaus kolegiją.
Lekt. Romantė Bučienė pabrėžė, jog studijos Vilniaus kolegijoje orientuotos į praktinį mokymą. Šiam tikslui pasiekti Ekonomikos fakultete įsteigtos organizacijos: Studentų mokslinė draugija, Finansininkų ir Jaunojo ekonomistų klubai. Moksleiviai atidžiai išklausė lekt. Laimos Steiblienės įvadinę paskaitą „Rinkodara“, dalyvavo diskusijoje ir atliko įdomią praktinę užduotį.
Nuoširdžiai dėkojame gimnazijos administracijai už šiltą priėmimą, o mokiniams tariame iki pasimatymo Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete!

Romantė Bučienė, Ekonomikos katedros lektorė