2018 m. gegužės 28-31 d. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto Bankininkystės bei Užsienio kalbų katedrų lektorės Gitana Mečėjienė, Viktorija Prapraitė ir Jolita Naujalienė lankėsi Splito Universitete, kur pagal LLP/Erasmus dėstytojų mainų programą skaitė paskaitas universiteto studentams. Paskaitų temos: vidaus kontrolė versle, vidaus audito tikslai ir funkcijos, vidaus kontrolės procesai, asmeninių finansų valdymas, asmeninio biudžeto valdymo įrankiai, verslo anglų kalba bei lyderystė.
Vizito metu lektorės turėjo galimybę susipažinti su dėstytojais, dekanu bei prodekane bei administracijos darbuotojais, pamatyti universiteto materialinę bazę. Susitikimo metu aptartos Splito Universiteto ir Vilniaus kolegijos bendradarbiavimo galimybės. Laisvalaikiu buvo proga aplankyti Splito miesto, kuriame įsikūręs universitetas, istorinius kultūrinius paminklus.