2020 m. konkurso eiti dėstytojo pareigas etapai

1 etapas. Pretendentų į dėstytojų pareigas vieši pranešimai Ekonomikos fakultete

Katedra Data Valanda Pastabos
Buhalterinės apskaitos katedra 2020-06-03 13.15 Nuotoliniu būdu, naudojant Microsoft Teams įrankį
Finansų katedra 2020-06-03 13.15 Nuotoliniu būdu, naudojant Microsoft Teams įrankį

Pastaba: Pretendentas į dėstytojo pareigas katedros seminare turi perskaityti viešą, ne ilgesnį kaip 10 minučių trukmės, pranešimą apie savo mokslinės, akademinės, praktinės veiklos rezultatus.

2 etapas. Ekonomikos Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos posėdis

Data Valanda Pastabos
2020-06-11 14.00 Nuotoliniu būdu, naudojant Microsoft Teams įrankį

Pastaba: Pretendentų į dėstytojo pareigas dalyvavimas posėdyje privalomas.
Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos pirmininkė Aušra Liučvaitienė.