Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos posėdis dėl Ekonomikos fakulteto dėstytojų atestacijos vyks 2022-05-12 (ketvirtadienį) 13.00 val. 420 kab.
Atestuojamojo dėstytojo dalyvavimas komisijos posėdyje svarstant jo kandidatūrą yra privalomas. Sprendimas priimamas pretendentui nedalyvaujant.

Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos pirmininkė Aušra Liučvaitienė