2021 m. balandžio 19-23 dienomis Buhalterinės apskaitos katedros vedėja, docentė dr. Neringa Slavinskaitė nuotoliniu būdu skaitė paskaitas Mehmet Akif Ersoy universitete.
Docentė dr. Neringa Slavinskaitė finansinės analizės paskaitas vedė magistrantūros finansų studijų programos studentams, taip pat akademinės bendruomenės nariams pristatė savo mokslinius tyrimus. Susitikime su Mehmet Akif Ersoy universiteto atstovais buvo domėtasi studijų programomis, mokslinių tyrimų kryptimis, aptartos studentų ir dėstytojų mainų bei bendradarbiavimo galimybės atliekant mokslinius tyrimus. Nuotolinio vizito metu įgyta patirtis bus integruota į dėstomus dalykus ir atliekamus mokslinius tyrimus Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete.