2018 m. lapkričio 12-16 dienomis Buhalterinės apskaitos katedros vedėja, docentė dr. Neringa Slavinskaitė stažavosi Tiranos universitete, Ekonomikos fakultete, Tiranoje (Albanija).
Docentė dr. Neringa Slavinskaitė skaitė paskaitas magistrantūros studijų programų studentams fiskalinės decentralizacijos teoriniais ir praktiniais aspektais, akademinės bendruomenės nariams pristatė savo mokslinius tyrimus šioje srityje.
Susitikimuose su Tiranos Universiteto atstovais domėtasi studijų programomis, mokslinių tyrimų kryptimis, aptartos studentų ir dėstytojų mainų, bendradarbiavimo galimybės atliekant mokslinius tyrimus. Vizito metu įgyta patirtis bus integruota į dėstomus dalykus ir atliekamus mokslinius tyrimus Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete.